Voorbeeldfunctie

Kinderkleding

Bij de kinderopvang de tuimelaar schrijven wij, zoals jullie weten, elke week een blog. In deze blog zetten wij dingen die wij belangrijk vinden en die ons op zijn gevallen. Hoewel dit vaak om het gedrag van de kinderen gaat, gaan we het deze week even iets anders doen. Deze week willen wij het gedrag van de ouders gaan uitlichten. Dit gaan wij natuurlijk doen zonder de namen van de kinderen of de ouders te benoemen.

Het gedrag van ouders

In tegenstelling tot de kinderen, zien wij de ouders van de kinderen alleen maar bij het brengen en het ophalen van de kinderen. Het is dan ook erg moeilijk om het gedrag van ouders te bepalen en de invloed in te schatten die het gedrag van de ouders op de kinderen heeft. Toch weten wij uit onderzoeken dat voor de opvoeding van kinderen het gedrag van de ouders één van de belangrijkste aspecten is. Zo doen kinderen de ouders graag na en nemen ze een voorbeeld aan de ouders. Meisjes willen zich vaak graag opmaken, net zoals als mama. Jongens willen vaak graag op voetbal, net zoals papa.

Je kan je voorstellen dat als een klein kind jou als een voorbeeld ziet, je ook het goede voorbeeld zou moet geven. De meningen zullen hierover verdeeld zijn maar in onze ogen wordt er niet altijd het goede voorbeeld gegeven door de ouders. Of de ouders zich niet bewust zijn dat ze een voorbeeldfunctie hebben of dat de ouders zich niet bewust zijn van het gedrag dat ze vertonen, is voor ons onduidelijk.